Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

nathloves
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
0756 0c6d 500

seriallier:

The Kiss © kikocapile on @instagram 

nathloves
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
nathloves
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
nathloves
2637 7db2 500
Miłosz
nathloves
nathloves
nathloves
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 10 2015

nathloves
9591 ca4a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaimmuff immuff
nathloves
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies vialentilka lentilka
nathloves
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
nathloves
2724 da93
Reposted fromtooskaa tooskaa viaSkydelan Skydelan
8778 6903
Reposted frompheebs pheebs viaSkydelan Skydelan
nathloves
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan

July 09 2015

nathloves
nathloves
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viaSkydelan Skydelan
nathloves
7051 38ae 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaSkydelan Skydelan
nathloves
8793 8515
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl